Tata Tertib Peserta dan Pengawas Ujian Sekolah

Contoh tata tertib ujian sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK sederajat untuk refrensi pembuatan tata tertib ujian.

Tata tertib ujian sekolah merupakan aturan yang mengikat peserta ujian dan pengawas ruang ujian untuk mengikuti aturan yang berlaku secara tertulis. Tujuan aturan tersebut dibuat agar ujian berjalan dengan tertib tanpa adanya kecurangan.

Tata tertib ujian ahir sekolah merupakan salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh panitia. Nantinya tata tertib tersebut disampaikan kepada para peserta sebelum atau ketika pelaksanaan ujian sekolah berlangsung.

Membuat tata tertib dari awal juga bukan hal yang mudah, oleh karna itu kami memahami bahwa kesulitan tersebut dapat menghambat panitia ujian sekolah dalam melaksanakan tugas. 

Untuk mempermudah panitia dalam membuat tata tertib peserta dan pengawas ujian, kami berikan contoh sebagai refrensi dalam pembuatan tata tertib ujian sekolah.

Baca Juga :

Tata Tertib Peserta Ujian Sekolah

 1. Peserta Ujian memasuki ruang ujian 15 (lima belas) menit sebelum Ujian dimulai.
 2. Peserta Ujian yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti Ujian setelah mendapat izin dari Pengawas ruang ujian tanpa diberi perpanjangan waktu.
 3. Peserta Ujian wajib mengisi daftar hadir yang disediakan.
 4. Peserta Ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.
 5. Selama Ujian berlangsung, peserta Ujian Sekolah di Satuan Pendidikan hanya dapat meninggalkan ruang dengan izin dari pengawas ruang.
 6. Peserta Ujian yang meninggalkan ruang ujian setelah membaca soal dan tidak kembali Iagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti Ujian mata pelajaran yang terkait.
 7. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu Ujian berakhir dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.
 8. Peserta Ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada waktu ujian berakhir.
 9. Selama Ujian berlangsung, peserta dilarang:
 • menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 • bekerja sama dengan peserta lain;
 • memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 • menggantikan atau digantikan oleh orang lain;
 • membuka laman lain selain laman ujian; dan
 • meminjam alat tulis kepada peserta lain.

10. Peserta Ujian yang melanggar tata tertib ujian, diberi peringatan/ teguran oleh pengawas ruang ujian dan dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan.

Tata Tertib Pengawas Ujian Sekolah

DI RUANG SEKRETARIAT US

 1. 30 (tiga puluh) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di
 2. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua panitia
 3. Pengawas ruang mengisi dan menandatangani pakta integritas di depan ketua panitia U.
 4. Pengawas ruang menerima bahan US yang berupa naskah soal US, amplop pengembalian LJUS, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan US.
 5. Pengawas ruang memeriksa kondisi bahan US dalam keadaan baik di dalam amplop naskah.

DI RUANG UJIAN

 1. Pengawas masuk ke dalam ruang US 15 (lima belas) menit sebelum waktu pelaksanaan untuk melakukan secara berurutan:
 2. Memeriksa kesiapan ruang ujian;
 3. Meminta peserta US untuk memasuki ruang dengan menunjukan kartu peserta US dan meletakkan tas di bagian depan ruang ujian, serta menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah di tentukan;
 4. Memeriksa dan memastikan setiap peserta US hanya membawa pensil, penghapus, peraut, dan penggaris yang akan dipergunakan ke tempat duduk masing-masing;
 5. Memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan tertutup, membuka amplop tersebut disaksikan peserta US;
 6. Membacakan tata tertib US;
 7. Membagikan naskah soal US dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik);
 8. Kelebihan naskah soal US selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan;
 9. Memberikan kesempatan kepada peserta US untuk mengecek kelengkapan soal;
 10. Mewajibkan peserta untuk menuliskan nama dan nomor ujian pada kolom yang tersedia pada LJUS;
 11. Mewajibkan peserta ujian Untuk melengkapi isian pada LJUS secara benar (dipandu oleh pengawas);
 12. Memastikan peserta US telah mengisi identitas dengan benar sesuai dengan kartu peserta;
 13. Mewajibkan peserta ujian Untuk memisahkan LJUS dengan naskah, secara hati-hati agar tidak rusak;
 14. Memastikan peserta ujian menandatangani daftar hadir;
 15. Mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal;
 16. Memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur;
 17. Mempersilahkan peserta US untuk mulai mengerjakan soal;
 18. Selama US berlangsung, pengawas ruang US wajib:
 • Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian
 • Memberi peringatan dan sanki kepada peserta yang melakukan kecurangan;
 • Melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang US selain peserta ujian;
 • Menaati larangan berikut: DILARANG merokok di ruang ujian, mengobrol, membaca, memberi isyarat, memberi petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal US yang diujikan;
 1. 10 (sepuluh) menit sebelum waktu US selesai, pengawas ruang US memberi peringatan kepada peserta US bahwa waktu tersisa 10 (sepuluh) menit;
 2. Setelah waktu US selesai, pengawas ruang US:
 • Mempersilakan peserta US Untuk berhenti mengerjakan soal;
 • Mempersilakan peserta US meletakkan naskah soal dan LJUS di atas meja dengan rapi;
 • Mengumpulkan LJUS dan naskah soal US;
 • Menghitung jumlah LJUS sama dengan jumlah peserta US. Bila sudah lengkap mempersilakan peserta US meninggalkan ruang ujian.
 • Menyusun secara urut LJUS dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUS disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara pelaksanaan;
 • Menyusun naskah soal secara urut dari nomor peserta terkecil termasuk naskah cadangan yang tidak digunakan dan memasukkannya ke dalam amplop naskah soal;
 • Menyerahkan amplop LJUS dan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan US kepada panitia US;
 • Menyerahkan naskah soal US yang sudah dipakai kepada panitia US untuk disimpan ditempat yang aman.

Itulah informasi mengenai tata tertib peserta dan pengawas ujian yang dapat kami bagikan, silahkan sesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekolah kamu. 

0 Response to "Tata Tertib Peserta dan Pengawas Ujian Sekolah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close